www.ddm.mestosmirice.cz
Akce pro Vás O nás Kroužky Školní sportovní klub Akce v archivu Letní tábory

Dům dětí a mládeže byl zřízen na základě usnesení č. 6 zasedání Městského zastupitelstva Smiřice č. 1/15 ze dne 14. 12. 1995.

Základní údaje :

  • Název: Dům dětí a mládeže
  • Adresa: Palackého 205, 503 03 Smiřice
  • Emailová adresa : ddm@mestosmirice.cz   
  • Telefon: 495 422 816
  • IČO: 62695380
  • Postavení DDM: Příspěvková organizace s právní subjektivitou
  • Zřizovatel: Město Smiřice
  • Statutární zástupce: Mgr. Aleš Šob, ředitel DDM