www.ddm.mestosmirice.cz
Akce pro Vás O nás Kroužky Školní sportovní klub Akce v archivu Letní tábory

 

Zpráva o činnosti školního sportovního klubu AŠSK ČR ve školním roce 2018/2019

V letošním školním roce budou naše akce zaměřené především na poskytnutí volnočasových aktivit pro děti s cílem zajistit pohybovou náplň a působit preventivně vůči sociálně patologickým jevům zejména u naší mládeže. Z rozborů dřívějších let jsme upravili nabídku sportovních disciplín podle zájmu našich ratolestí. V příloze si můžete prohlédnout, ve kterých sportovních soutěžích budou smiřické děti bojovat. Jedná se především v kategorii 8.-9. třída o halový fotbal, florbal, basketbal, minikopanou, stolní tenis, nově i nohejbal, v kategorii 6.-7. třída o florbal, stolní tenis. Navíc ve všech kategoriích budeme soutěžit v Lize škol v orientačním běhu, v Lize škol VZP ve stolním tenise, v kategorii 4.-5. třída v McDonald's cupu - minifotbale, mikrofutsalu a florbale.

Součástí Školního sportovního klubu ZŠ a DDM Smiřice jsou také celoroční zájmové útvary jednotlivých sportovních odvětví. Jedná se především o zmíněný florbal, dále kroužky atypických sportovních aktivit, basketbalu, stolního tenisu, malé kopané, lezení na umělé stěně, badmintonu, nohejbalu a pohybového kroužku.

 

Využití příspěvků, další zdroje pro zajištění činnosti ŠSK

Finanční podpora ze strany AŠSK v rámci projektu Centra sportu byla v dřívějších letech využívána v maximální míře na zajištění materiálně technického zabezpečení školního klubu. Nákup sportovního zboží a pomůcek tvořil hlavní část výdajů grantového projektu "Pohybem ke zdravému životnímu stylu". Další prostředky na činnost ŠSK jsou využívány zejména na pokrytí nákladů spojených s organizací všech soutěží v rámci AŠSK. Nezanedbatelnou součástí provozu školního sportovního klubu je rovněž podpora jak ze strany vedení DDM a ZŠ, tak samozřejmě i jejich zřizovatele ve formě poskytování finančních dotací.

 

Perspektivy

Plán činnosti na školní rok 2018-2019

Rozšířením zájmové činnosti bude bezesporu mikulášský turnaj ve stolním tenise v sobotu 1.12.2018 pro amatérské hráče a vánoční turnaj 2018 pro neregistrované i registrované stolní tenisty s účastí polského týmu z Boguszowa-Gorc dne 15.12.2018, čtvrtý ročník smiřického Florball Cupu v sobotu 8.12.2018, oblíbené sportovní soustředění v Havlovicích v květnu příštího roku a míčový sedmiboj pro dospělé v srpnu 2019 ve sportovním areálu v Černožicích.

V horizontu několika příštích let bychom rádi pokračovali v započaté práci. I nadále je našim prioritním cílem nalákat k plnohodnotnému trávení volného času co možná nejvíce dětí. Podstatný není vrcholný výkon, ale především aktivní prožitek a radost z pohybu. V příštím školním roce bychom tedy chtěli navázat na již tradiční pojetí florbalové ligy, organizovat akce i v jiných sportovních odvětvích jako minikopaná, vybíjená. V neposlední řadě se pokusíme rovněž o nabídku co nejširšího spektra pohybových aktivit v rámci zájmových kroužků, aby si děti mohly vybrat podle svých možností a předpokladů.

 

Sportoviště – technický stav

Sportoviště                     Velikost               Sportovní odvětví

Tělocvična                      15 m x 35 m         sálová kopaná, florbal, stolní tenis (4 stoly),

                                                             volejbal, basketbal, atypické sport. hry

Hřiště - umělý povrch       15 m x 40 m          minikopaná

Hřiště - tartanový povrch  9 m x 18 m           volejbal, vybíjená

Horolezecká umělá stěna   Černožice             lezení na umělé stěně

 

 

Ve Smiřicích, 1. 10. 2018                                                     Tomasz Raszka

                                                                                 ŠSK DDM a ZŠ Smiřice