www.ddm.mestosmirice.cz
Akce pro Vás O nás Kroužky Školní sportovní klub Akce v archivu Letní tábory
 Archiv: Kroužky 2016 - 2017Vážení rodiče, v příloze najdete nabídku kroužků, přihlášku a týdenní rozvrh kroužků DDM Smiřice. Přihlášky s poplatkem vybíráme od 15. do 30. 9. 2016 vždy od 13.00 do 18.00 hodin v DDM. Peníze můžete také poukázat bankovním převodem a doručit pouze přihlášku (naskenovanou zaslat mailem). Kroužky začínají 3. 10. 2016. Platby zůstaly na úrovni loňského roku. V podpoře jednotlivých obcí se nic nezměnilo. Město Smiřice opět oslovilo všechny okolní obce se žádostí o podporu Vašich dětí a seznam příspěvků jednotlivých obcí pro Vaše děti nejdete na přihlášce. Někteří naši externí spolupracovníci bohužel museli na vlastní žádost u nás skončit, většinou to bylo z pracovních, rodinných nebo studijních důvodů (p. Grepl, p. Greplová, p. Raszková, p. Žalman, p. Bláha, p. Černý). Nepodařilo se nám získat vedoucí pro tyto kroužky: Sportovní lezení v Černožicích, AJ 1. a 2. třída, Nohejbal. Kroužek BESIP nebude již fungovat jako pravidelný kroužek, ale bude pokračovat ve formě jednotlivých příležitostných akcí (jízda zručnosti, vyjížďky na kolách, účast na dopravních a cyklistických akcích a na soutěžích) V ostatních kroužcích nastaly tyto změny: Pohybový kroužek povede p. Andrýsová Kuřátko povede p. Štréglová (v přihlášce jsme to již nestihli opravit) Florbal dívky povede p. Raszka S vedením badmintonu bude nově pomáhat p. Kholová Tištěné přihlášky obdrží děti ve třídách během pondělí nebo úterý (12. a 13. 9. 2016) Opět se velice těšíme na Vaše děti! Hezký den a pohodu Vám přeje Aleš Šob, DDM Smiřice

Soubory vložené ke článku (4)
Otevři soubor *863.pdf   nabídka kroužků, týdenní rozvrh a přihláška
(Poslední editace 12.09.2016, 12:30:01)
Otevři soubor *889.doc   týdenní ROZVRH kroužků
(Poslední editace 26.01.2017, 18:18:15)
Otevři soubor *890.doc   Návštěvní (školní) řád DDM Smiřice
(Poslední editace 26.01.2017, 18:19:16)
Otevři soubor *891.doc   Vnitřní řád DDM Smiřice
(Poslední editace 26.01.2017, 18:19:07)