www.ddm.mestosmirice.cz
Akce pro Vás O nás Kroužky Školní sportovní klub Akce v archivu Letní táboryDDM v zimě 008.JPG

Dům dětí a mládeže Smiřice je příspěvková organizace (právnická osoba) vykonávající činnost školské organizace podle §111 Zákona 561/2004 Sb. – Školský zákon a Vyhlášky 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání. DDM Smiřice je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Činnost organizace je ve shodě se platnou zřizovací listinou DDM a řídí se organizačním řádem, vnitřním řádem a dalšími vnitřními dokumenty, které jsou vydávány v souladu především se zákonem 561/2004 Sb. a Vyhláškou 74/2005 Sb. a další platnou legislativou.

DDM Smiřice vykonává činnost školské organizace na těchto místech:

  • DDM Smiřice, Palackého 205, 503 03 Smiřice
  • ZŠ Smiřice, Jiráskova 206, 503 03 Smiřice

Posláním DDM je uskutečňovat zájmové vzdělávání a další činnosti ve stanovených oblastech svého působení. Kvalitní a širokou nabídkou aktivit pro děti, mládež a dospělé  přispívat k aktivnímu a smysluplnému  trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů.